Mimarlık Bölümü

Mimarlık disiplini tanımı gereği teknik konulardan sosyal bilimlere, dijital gereçlerden tasarım yetilerine kadar uzanan geniş bir bilgi yelpazesini kapsar.  Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans programı mimarlık mesleği için temel oluşturacak bilgi ağını farklı alanlar arasında denge kurmayı amaçlayarak sunar.  Program en geniş anlamıyla teknik ve sosyal “sürdürülebilirlik” teması altında yapılandırılmıştır.

Mimarlık bölümünde eğitimin temelini, öğrencilerin birebir proje ürettikleri tasarım stüdyosu dersleri oluşturur.  Bunlar sosyal ve teknik alanlardaki diğer derslerle entegre biçimde yürütülerek eğitimin sürekliliği sağlanır.  Teknik konular arasında malzeme, yapım, strüktür, sürdürülebilirlik gibi dersler, sosyal konular arasında ise mimarlık tarihi, kentsel dönüşüm, mimarlık söylemi gibi dersler bulunur.  Öğrencilerin, mimarlık alanında giderek ağırlığı artan dijital ortamlara hakimiyetleri gerek dijital tasarım, gerek mimari sunum teknikleri gibi derslerle sağlanır.  Dijital ortamların sadece teknik bir araç ve ifade biçimi olarak değil bir tasarım aracı olarak kullanımına önem verilir.  Türkiye için özellikle önem taşıyan deprem mimarlığı konusu programda öne çıkan temalar arasındadır.

Mimarlık bölümü öğrencilerini katılımcı eğitim modelleri çerçevesinde, kişisel gelişimlerini destekleyen, inisyatif sahibi, takım çalışması yetilerine, teknik donanıma ve toplumsal bilince sahip araştırmacı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.